Fallout

Fallout และ The Elder Scrolls เปิดเผยระบบการสนทนาของ Starfield

ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ Todd Howard ได้ให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับระบบบทสนทนาของ Starfield ที่ชี้ไปที่การกลับมาของการโน้มน้าวใจ เป็นเครื่องมือการสนทนาทั่วไปของเกม Fallout และ The Elder Scrolls แฟน ๆ ของ Elder Scrolls และ Fallout ยังคงได้รับประโยชน์จากระบบการสนทนาในแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้อง แต่ Starfield ดูเหมือนจะพัฒนาสูตรในลักษณะสำคัญ การสนทนามีบทบาทสำคัญในเกม Bethesda Softworks หลายเกมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยคุณลักษณะของ Luck…