Zelda

พนักงานของ Amazon ถูกไล่ออกเพราะขโมยสำเนา Zelda: Tears of the Kingdom

ชายสองคนขโมย The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ที่คัดลอกมาจากคลังสินค้าของ Amazon ก่อนที่เกมจะเปิดตัวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ส่งผลให้พวกเขายุติลงหลังจากนั้นไม่นาน โฆษณาที่เกินจริงสำหรับ Tears of the Kingdom นั้นเข้าใจได้จากการปรับปรุงต่างๆ การอนุญาตให้เกมเมอร์ Zelda สร้างยานพาหนะบ้าๆ ทุกประเภท แต่คนเหล่านี้ไปไกลเกินกว่าจะเข้าถึงได้ก่อนใคร Zelda: Tears of the Kingdom เป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในปี…